Terms and Conditions

English Terms and Conditions can be found here / Inglisekeelsed kasutustingimused on leitavad siit: Terms and conditions

Kasutus- ja müügitingimused 

Kehtivad alates 02.05.2022

Start Sewing OÜ

Registrikood: 16230044 

Juriidiline aadress: Räitsaka 17, Tallinn 10618

Tegevusaadress: Artelli 7/14, Tallinn 10621

Telefon: (+372) 511 3350

e-mail: [email protected]

Üldised tellimistingimused

Allolevad tellimistingimused kehtivad ainult jaeklientidele. Müük hulgiklientidele toimub individuaalse kokkuleppe alusel.

Üldised tellimistingimused kehtivad Start Sewing OÜ (edaspidi nimetatud Start Sewing) interneti kodulehel www.startsewing.eu (edaspidi nimetatud koduleht) asuva ajakirjade ja teiste kaupade (edaspidi nimetatud toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud e-pood) tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Start Sewingu vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Start Sewingu klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsus), e-poe toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate e-poe toodete hindadega on võimalik tutvuda Start Sewingu kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks ei pea Tellija registreerima end Start Sewingu internetikeskkonna kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud toote(d), määrab iga toote koguse, toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist, on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse ülevaatamist Tellija kinnitab tellimuse. Tellimust on võimalik esitada inglise keeles.

1.3 Kõik e-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud maksumääradele.

1.4 Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Start Sewingule võimalik tasuda  krediit- või deebetkaardi maksega.

1.6 Start Sewing edastab Tellijale tellimuse kinnituse automaatselt. 

1.7 Tellimus jõustub Start Sewingu poolt Tellijale toote saatmisega.

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud tooted toimetab Start Sewing Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisil: Eestisisesed tellimused kas Omniva pakiautomaati, Omniva maksikirjaga või tuleb klient ise Start Sewingu kontorisse ajakirjale järele.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode edastatakse logistikaettevõttele 1 – 3 päeva jooksul. Toote kohalejõudmine Tellija poolt esitatud aadressile sõltub logistikaettevõtte kohaletoimetamise aegadest. 

2.3.2 Ettetellitavad tooted saadetakse kliendile esimesel ametlikul müügipäeval, mis on välja kuulutatud kodulehel.

2.3.3 Juhul kui Start Sewingul ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Start Sewing hoiab tellimuse summast kinni tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

3.Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda e-posti teel või helistades Start Sewingu kontakttelefonile enne, kui kaup on edastatud logistikaettevõttele.  

3.2 Lähtuvalt VÕS paragrahv 53 lõige 4 ei kehti 14-päevane kaupade tagastusõigus perioodilistele väljaannetele (sealhulgas ajakirjad).

4.Tellija õigused

4.1 Tellijal on õigus tellida tooteid e-poes Start Sewingu poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

4.2 Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Start Sewingu poolt fikseeritud tingimustele.

4.3 Tarbijast Tellijal on õigus esitada toote tellimust ja toodet ennast puudutavaid pretensioone Start Sewingule aadressil Artelli 7/14 Tallinn või e-posti aadressi [email protected]. Tootel puuduse olemasolu korral asendatakse toode sama tootega, välja arvatud juhul, kui vastavat toodet ei ole enam müügil. Kui vastavat toodet ei ole enam müügil, siis Tellija valikul toode asendatakse või müügileping lõpetatakse ja Tellijale tagastatakse toote maksumus.

Defektiks ei loeta ajakirja värvifotodel olevaid väikeseid trükidefekte. Need defektid ei mõjuta ajakirja kasutamist ettenähtud viisil. 

4.4 Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

4.5. Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

5.Tellija kohustused

5.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: pakiautomaati saatmise puhul: ees- ja perekonnanimi, pakiautomaadi asukoht, kontakttelefon ning e-posti aadress; maksikirja puhul täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

5.2 Juhul, kui Tellija ja toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 5.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

5.3 Tellides ajakirja maksikirjana postkasti peab Tellija omama turvalist, tellimuse mõõtmetele vastavat ning üheselt arusaadava aadressi tähistusega postkasti. Tellija tagab turvalise ja vaba ligipääsu oma postkastile ning hoolitseb selle eest, et Tellimus mahub postkasti (postkast on regulaarselt tühjendatud). Omniva kodulehelt leiab postkastide paigaldamise info: https://www.omniva.ee/era/kiri/postkastide_paigaldamisest 

 

5.4 Juhul kui Tellija esitatud andmed on mittetäielikud või ebaõiged, ning ei vasta punktides 5.1, 5.2 ja 5.3 nõuetele, ei garanteeri Start Sewing väljaande nõuetekohast kojukannet.Võimaluse korral võtab Start Sewing Tellijaga ühendust, et täpsustada andmeid.

5.5 Juhul, kui Tellija postkasti ei vasta nõuetele või Tellimus ei mahu mingil põhjusel postkasti, ei garanteeri Start Sewing nõuetekohast Tellimuse saabumist Tellijani.

 

5.6 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates  tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

6.Start Sewingu õigused

6.1 Start Sewingul on õigus muuta käesolevaid tellimistingimusi ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused kodulehel.

6.2 Start Sewingul on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

6.3 Start Sewing ei taga, et ajakirja kirjastaja poolt koostatud ajakirja sisu kirjeldus vastab Tellija arvamusele ajakirja sisu kohta.

6.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Start Sewing tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

6.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Start Sewingul õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

7.Start Sewingu kohustused

7.1 Start Sewing kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) ja komplektse(d) toote(d).

7.2 Start Sewing kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

7.3 Start Sewing kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

7.4 Start Sewing kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. Start Sewing vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Tellijale.

7.5. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:

7.5.1 Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Endla 10A, Tallinn 10122, epost: [email protected]

7.5.2 Tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR-platvormi vahendusel    Eelkõige on internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm ehk ODR-platvorm mõeldud teiste Euroopa Liidu liikmeriikide kauplejatega tekkinud ehk piiriüleste vaidluste lahendamiseks aga soovi korral saab seda kasutada ka siseriiklike kaebuste puhul. 

7.5.3 Harju Maakohtusse (Lubja 4, Tallinn, 10115).

Meie telefoninumber on (+372) 511 3350 (tööpäeviti kella 9-17)  või kirjutage e-posti aadressil: [email protected].

8.Autoriõigused

Kõik ajakirjas ja sellega seotud väljaannetes (sealhulgas Start Sewing kodulehel olevas sisus, muuhulgas videotes aga mitte ainult) avaldatud materjalid on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Start Sewing OÜ-le. Ajakirjas olevaid lõikeid, juhiseid jms on lubatud kasutada ainult isiklikel eesmärkidel. Ajakirjas olevaid materjale ei ole lubatud kopeerida, reprodutseerida ega kasutada ärilistel eesmärkidel. Ajakirjas olevaid lõikeid ega tööjuhiseid ei ole lubatud kasutada ärilistel eesmärkidel, sh õmmelda valmistooteid Start Sewing ajakirjas olevate lõigete ega tööjuhiste järgi. Kui on soov ajakirjas olevaid lõikeid kasutada ärilistel eesmärkidel, siis palun võtta ühendust Start Sewing OÜ’ga, et osta vastav litsents. 

 

Kasutustingimused saad alla laadida SIIT.

 

This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use the website you accept our privacy policy.